Müşteri İlişkileri Yönetimi

Müşteri İlişkileri Yönetimi

Satışın gerçekleşebilmesi, satmak istediğiniz ürün kalitesinin iyi olması kadar müşterinizi iyi tanıyabilmekten de geçer. Satış öncesi süreçteki aktivitelerin tek bir merkezde toplanması, bu aktivitelere dair okunabilir ve anlamlı verilerin olması satışın gerçekleşme olasılığını arttırmaktadır. Aynı zamanda müşterinize hızlı teklif sunabilme, teklifleri versiyonlayabilme ya da yapılmış tekliflerin takibi satışa ciddi bir katkı sunacaktır. Buyasoft Müşteri İlişkileri Yönetimi (BuyaCRM) sayesinde Müşterilerinizi ister doğrudan Crm sistemi üzerinde, isterseniz de yapılacak entegrasyonlar sayesinde kullandığınız başka uygulamalardan besleyerek yönetebilirsiniz. Ayrıntılar için tıklayın…

Sistemin çalışma esası kısaca şu şekildedir; uygulama üzerinde tanımlı müşterilerinize dair oldukça ayrıntılı bilgileri sistemde tutabilirsiniz. Sınırsız, kontak ve adres bilgisi eklemekten onlara dair sınıflandırılmış dokümanları tutmaya, devam eden satış süreçlerinden onaylanan siparişlere, toplantılardan müşteriniz için açtığınız görevlere, haklarında sınıflanmış notlar tutmaktan, paylaştığınız promosyonlara kadar.

Ayrıntılar için buraya tıklayın…

BuyaCRM’in öne çıkaran özellikler şu şekildedir;

 • BuyaCRM, gerek Buyasoft ile bütünleşik gerekse tek başına çalışabilir.
 • Güçlü yetkilendirme altyapısı sayesinde Kullanıcıları arasında portföy yönetimi yapılabilir.
 • Müşteri ve Müşteri Adaylarını ayrılabilir, farklı aksiyonlar alınabilir.
 • Şablonlar sayesinde sınırsız teklif formu, sipariş formu ve tutanak oluşturulabilir.
 • Özel Formlar sayesinde sahadan istenilen veriler toplanabilir.
 • Dashboard’lar ile tüm satış süreçleri tek bir yerden ve grafik destekli, kuş bakışı kontrol edilebilir.
 • Müşterilerdeki kontakların tüm özel günleri sınıflandırılarak uygulama içersinde tutulabilir ve istenilmesi durumunda SMS, e-mail ile mesajlar gönderilebilir
 • Esnek filtreleme altyapısı sayesinde görüntülemek istenen sayfalar özelleştirilebilir.
 • Raporlamadaki gücü sayesinde Satış Süreçlerinin tüm aşamaları izlenebilir.Bildirim Yönetimi

Bildirim Yönetimi

İşletmelerin devamlılığı konusundaki en önemli unsurlardan bir tanesi geri bildirimlerdir. İnternet erişiminin yaygınlaşması sayesinde işletme hakkında yapılan olumlu bir bildirim rakipler karşısında büyük avantaj sağlayabildiği gibi olumsuz bildirimler de işletmeleri bir o kadar zor durumlara sokabilmektedir. Buyasoft Bildirim Yönetimi (Issue Management – Buyasoft IM) tam da bu noktada işletmelerin ister olumlu olsun ister olumsuz, farklı farklı mecralardan gelen geri bildirimleri başarıyla yönetmesine olanak tanır.

Sistemin çalışma esası kısaca şu şekildedir; farklı mecralardan -web sayfası iletişim formu, e-mail, müşteri ziyareti, telefon, sosyal medya vb. üzerinden gelecek bildirimler -farklı tiplerde ve konularda olabilir- toplanabilir. Toplanan bu bildirimler için farklı havuzlar ve havuzların altına, farklı yetki seviyelerinde kullanıcı ya da kullanıcı grupları oluşturulabilir. Her bir bildirim için havuzlarda ayrı ayrı kurallar oluşturmak ve bu kurallara uygun takip gerçekleştirmek mümkündür.

Ayrıntılar için buraya tıklayın…

Buyasoft IM’i öne çıkaran özellikler şu şekildedir;

 • Buyasoft IM, gerek Buyasoft ile bütünleşik gerekse tek başına çalışabilir.
 • Buyasoft IM’de bir veya birden çok mecra aynı anda tanımlanabilir ve tanımlara bağlı ön bildirim havuzları oluşturulabilir.
 • Ön bildirim havuzlarında yapılacak ayrıştırma işlemi sonrasında gelen bildirimler ilgili havuzlarda toplanabilir.
 • İstenmesi durumunda ön bildirim havuzuna gerek kalmadan da, doğrudan bildirim havuzlarında kayıt oluşturulabilir.
 • Gelen bildirimlerin değerlendirilmesi için ister mecra, istenirse de havuz tipi bazında kullanıcı ya da kullanıcı grupları oluşturulabilir. Bu kullanıcı grupları için hiyerarşik bir yapı kurulabilir. Bildirimlere öncelikler verilebilir.
 • Gelen Bildirimlere yapılacak dönüşler için kurallar oluşturmak mümkündür (Geri dönüş yöntemi: e-mail, sms, çağrı vs. geri dönüş süresi, geri dönüş yapılmaması durumunda ne yapılacağı ve eskalasyon gibi).
 • Gelen Bildirimlerin değerlendirilmesi ve yanıtlanmasına dönük Özel Formlar (Custom Forms) tasarlamak mümkündür.
 • Gelen bildirimlere yapılacak dönüşlerde önceden tanımlı Sonuç Kodları sayesinde süreçlerin nasıl kapandığını gerçek zamanlı raporlamak mümkündür.Müşteri Sadakat Yönetimi

Müşteri Sadakat Yönetimi

İşletmelerin, yeni müşteri kazanması kadar önemli bir konu olan mevcut müşterileri ile çalışma devamlılığını sağlaması Müşteri Sadakat Yönetimi (Customer Loyality Management - CLM) uygulaması ile çok kolay. Rekabetin çok yoğun yaşandığı günümüz dünyasında işletmelerin fark yaratabildiği en önemli noktalardan bir tanesi, satışı arttırırken, bu artışı sağlamanın karşılığı olarak müşterilerle paylaşılacak bir takım hediye ya da bonuslardır.

Sistemin çalışma esası kısaca şu şekildedir; müşteriler, alım yapacak ve alım yaptıkça puan toplayacak ve toplanan bu puanları da yine işletmenin sahip olacağı bir web sitesi ya da mobil uygulama üzerinden harcayabilecektir. Bu sayede de Buyasoft CLM uygulaması ile mevcut müşterilerilerle çalışma devamlılığı sağlanırken, yeni yeniden ürün satışı yapma olanağı doğacaktır.

Ayrıntılar için buraya tıklayın…

İşte bu noktada Buyasoft CLM aşağıdaki özellikleri ile bir adım öne çıkmaktadır.

 • Buyasoft CLM, gerek Buyasoft ile bütünleşik gerekse tek başına çalışabilir.
 • CLM uygulamasının işletimini, ister uygulama üzerinden-on premise- istenirse de tasarlanacak ayrı bir web sayfası ya da mobil uygulama üzerinden sağlanabilir.
 • Tasarlanan ayrı web sayfası ya da mobil uygulamanın hediye ürün içeriği, farklı ürün sağlayıcılarından sağlanacak XML Web Service’ler ile beslenebilir. Bu sayede ürünün siparişinin alınmasından sonraki tüm süreçler -depolama, lojistik vs- sağlayıcı firmalar tarafından yönetilebilir. Bu da işletmeye fazladan bir iş yükü getirmez.
 • İşletmeler satışını yaptıkları ürünlerin puan değerlerini/karşılıklarını, ister Buyasoft CLM üzerinde, isterlerse hali hazırda kullandıkları ERP uygulaması üzerinde tutabilirler.
 • Müşterilerin kazandığı puanlar üzerinden kampanyalar düzenlenebilir (Örneğin; belirli tarihlerde puanlarınız iki kat daha değerli ya da özel günlerde daha değerli puanlar gibi).
 • İşletmeler, aynı zamanda müşterilere avans puan da kullandırılabilir.
 • Buyasoft CLM içersinde entegre SMS ve E-Mail modülleri de bulumaktadır.Satış Sonrası Hizmetler

Satış Sonrası Hizmetler

Satış yapmak kadar önemli bir diğer konu da, satış gerçekleştikten sonraki süreçte verilecek hizmet ve hizmetin takibinin yapılmasıdır. Buyasoft Satış Sonrası Hizmetler uygulaması tam da bu konu için tasarlanmış özel bir çözümdür. İşletmelerde bu hizmeti ister Satış ister Satış Sonrası Hizmet kadroları versin sürecin takibi her aşaması ve her yönüyle kayıt altına alınabilmektedir.

Sistemin çalışma esası kısaca şu şekildedir; müşterilere satış gerçekleştikten sonra onlara yapılacak yeni ziyaretlerin sınıflandırılarak planlanması (bir yeni satış fırsatı mı, teknik destek ihtiyacı mı, sorun bildirimi mi vs.) ve düzenlenecek özel formlar (custom forms) sayesinde sahadan istenilen nitelikte veri toplanması ve bu verinin raporlanıp, dashboard’larda sunulması sağlanabilmektedir. Yine bu uygulama ile ister kısa ister uzun soluklu olsun ziyaret rotalarının oluşturulması, rotalara bağlı ya da rotalardan bağımsız seyahat formlarının düzenlenmesi, bu seyahat formlarına bağlı masraf takiplerinin yapılması sağlanabilmektedir.

Ayrıntılar için buraya tıklayın…

İşte bu noktada Buyasoft SSH aşağıdaki özellikleri ile bir adım öne çıkmaktadır;

 • Buyasoft SSH, gerek Buyasoft ile bütünleşik gerekse tek başına çalışabilir
 • SSH uygulaması sayesinde, Özel Formlar (Custom Forms) desteği ile sahadan nitelikli veri toplanabilir.
 • Oluşturacağınız Özel Formlar sayesinde kendi süreçlerinizi oluşturabilirsiniz. Örneğin, Arıza – Takip süreçlerinizi düzenlemek kendi elinizde.
 • Satış sonrasında gerçekleştireceğiniz ziyaretleri günlük/haftalık/aylık hatta yıllık olarak planlayabilirsiniz.
 • Rotaya bağlı ziyaretlerinizi CRM Müşteri Aktivitelerine ve Buyasoft Task Manager uygulamasına entegre edebilirsiniz.
 • Seyahat Formları sayesinde satış ya da satış sonrası kadrolarının seyahat ve avans taleplerini kayıt altına alınır. Bu talepler için istenirse bir onaylama mekanizması oluşturulabilir.
 • Onaylı seyahatlerde gerçekleşen masrafların takibi de Buyasoft SSH ile yapılabilir.
 • Aynı zamanda satış ya da satış sonrası kadrolarının coğrafi konum takibi de Buyasoft SSH ile yapılabilir.